Projecten

Gastvrijheid en vrijwilligers musea - Gastvrijheidswijzer

In samenwerking met lector Erwin Losekoot van Stenden Hotelmanagementschool heb ik een training en toolkit ontwikkeld om gastvrijheid bij medewerkers en vrijwilligers in de Friese musea te versterken. De vrijwilligers van het Natuurmuseum in Leeuwarden hebben als pilot meegedaan. Het resultaat is een Z-card (vouwkaart), de gastvrijheidswijzer, met handige tips en tools. Deze Z-card is verbonden aan een online toolkit waar de vrijwilligers zelf actief aan de slag kunnen met gastvrijheid. De card en site zijn volop in ontwikkeling en in het najaar klaar.
Het project is mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân en het Natuurmuseum Fryslân.
Icoonproject: het VAK Gastvrijheid

Gastvrijheid als VAK zal ervoor zorgen dat Friezen gastvrijer worden en meer trots op hun eigen prachtige provincie. Een krachtige en mooie gastvrijheidseconomie is het resultaat.

Steeds meer bedrijven, organisaties en regio’s zien het belang van gastvrijheid. Gastvrijheid is een manier om je te onderscheiden en om waarde toe te voegen. Meerdere studies tonen aan dat toeristen die gastvrij- heid ervaren meer tevreden zijn, langer blijven en meer geld spenderen. Medewerkers die gastvrijheid ervaren blijven gezonder, zijn meer tevreden en blijven langer bij dezelfde werkgever.

Gastvrijheid is een begrip als geluk. Hoe word je gelukkig? En wat is dat dan? Hetzelfde geldt voor gastvrijheid. Hoe word je gastvrij? Wat is het? De horeca is inmiddels groter dan de gezamenlijke 13 miljard toegevoegde waarde van landbouw, bos- bouw en visserij. Het belang van horeca en toerisme voor de economie neemt toe en met zekerheid wordt gesteld dat het aantal toeristen wat Nederland bezoekt in de komende jaren verdubbeld. Friesland kan meeliften op deze groei. De woorden gastvrijheid en economie vormen samen de gastvrijheidseconomie. Beide begrippen los en samen zijn de twee elementen die van groot belang zijn bij het creëren van brede welvaart voor de Friezen. Hierbij is gastvrijheid drie dingen tegelijk, een kernwaarde/beginsel (Purpose), een middel om waarde toe te voegen (Profit) en een doel om te realiseren voor inwoners en toeristen (People en Planet).

Aanpak
Het VAK gastvrijheid met als vlaggenschip ‘WOOM’ (Wolkoming Online en Offline Mienskip) gaat ervoor zorgen dat Friesland niet alleen de gelukkigste maar ook de meest gastvrije regio van Nederland wordt. Gastvrijheid is een vak, een beroep waar kennis, kunde en liefde voor nodig is. Iedereen vindt van zichzelf dat hij/zij gastvrij is, maar stelt dat de collega of buurman wel op cursus kan. Door gastvrijheid te introduceren als een VAK op scholen en in een on- en offline omgeving wordt de drempel lager. Het VAK gastvrijheid gaat het mogelijk maken dat er in Friesland voldoende mensen zijn die gastvrij willen zijn (werken in de sector), de mogelijkheden/ faciliteiten creëren om gastvrij te zijn en dat de mensen die willen dit ook ‘kunnen’. Gastvrij zijn is leuk en “besmettelijk’, maar ook lastig om in één keer op grote schaal te implementeren. Daarom begint het VAK gastvrijheid in de cultuursector waar de door Friesland zo gewenste cultuurtoerist graag vertoeft.

Deze online en offline community (Mienskip) is gratis toegankelijk en iedereen kan zich hier laven aan kennis, inspiratie opdoen, tools gebruiken. Alles om gastvrij te kunnen zijn. Gastvrijheid draait om houding en gedrag en hieronder ligt ‘bewustzijn’. Werken aan het gastvrij bewustzijn is een kwestie van lange adem.

De online omgeving wordt in 2020 gerealiseerd. Ook kan de cultuursector in 2020 al aan de slag met de toolkit gastvrijheid (zowel online als fysiek). Speciaal voor de cultuursector is er een eigen escape room gastvrijheid ontwikkeld. De eerste lesmodules van het VAK gastvrijheid zijn vanaf september 2021 beschikbaar voor de scholen. De modules zijn dusdanig opgebouwd dat ze op verschillende niveaus gegeven kunnen worden. 2022 is het jaar dat zowel de online als offline community ‘klaar’ is. ‘klaar’ omdat je met gastvrijheid nooit helemaal klaar bent.

Een gastvrije medewerker, inwoner zorgt voor een warm en doordacht onthaal van de gasten/ toeristen. De positieve en gastvrije grondhouding gaan toeristen merken in details als een glimlach en warm onthaal. Maar ook in het faciliteren van  de klantreis van zoektocht op internet, aankomst en vertrek. Gastvrijheid voelt de toerist in alles wat maakt dat ze zich welkom voelen. Friezen zijn onvoldoende ‘grutsk’ op hun eigen omgeving/provincie en we komen als ‘stug’ over; wat niet past bij de gastvrije provincie die we willen zijn.

Daarnaast wordt werken in de gastvrijheidseconomie ondergewaardeerd en er is o.a. daardoor een tekort aan medewerkers. Door ‘Gastvrijheid als Vak’ wordt tevens gewerkt aan het revitaliseren van het imago van de sector. De bezoekers, toeristen zijn op zoek naar beleving, toegevoegde waarde. Gastvrijheid kan dit bieden en is een samenstelling van hardware, software en atmosfeer. Daar spelen alle Friezen een rol in (van brugwachter tot buschauffeur tot ambtenaar). Kortom het VAK gastvrijheid gaat ervoor zorgen dat er meer mensen in de gastvrijheidseconomie gaan werken, dat toeristen een gastvrijheid ervaren die zorgt dat ze als ambassadeurs voor Friesland gaan functioneren. Het hele jaar door toeristen in Friesland en eigen inwoners die niet alleen profiteren van een bedrijvige economie maar ook sociaal en duurzaam rendement ervaren.
 

Lezing duurzame gastvrijheid voor Rotary Oldehove Leeuwarden

Training vrijwilligers en medewerkers Natuurmuseum Fryslân

Gastcollege sustainable hospitality voor masterstudenten Campus Fryslân

Training klantgerichtheid voor receptieteam Omrop Fryslân

Training gastvrijheid voor vrijwilligers Schierstins Feanwâlden

Nieuwjaarstoespraak Oranje Ferbynt

Tweede deel van de training 'Gastvrijheid' voor brugwachters, havenmeesters en museummedewerkers in Dongeradeel voor het project Wetterfront Dokkum

Eerste deel van de training 'Gastvrijheid' voor brugwachters, havenmeesters en museummedewerkers in Dongeradeel voor het project Wetterfront Dokkum

TEDx lezing over autisme

Lezing over gastvrij ondernemen op Stenden voor Small Business & Retail Management studenten

Lezing over Gastvrijheid op de Friese Poort voor horeca studenten

Lezing over de positieve effecten van gastvrijheid voor Wetterskip Fryslân

Gastspreker tijdens 50e werkcafé Eastermar

Training presentatietechniek voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Lezing Christelijke plattelandsvrouwen Garyp over autisme

Training presentatietechniek voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Nieuwjaarstoespraak voor Oranje Ferbynt

Training werkethiek en netwerken voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Lezing over guest journey en brainstormsessie voor project Gastvrij Nationaal Park Alde Feanen
 

Lezing over duurzaamheid en mvo voor studenten van de Friese Poort

Training werkethiek en netwerken voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Lezing over gastvrijheid, ondernemerschap en innovatie voor AKO Appingedam

Lezing Probus Claercamp over gastvrijheid en de winkelstraa

Lezing over het horecavak voor studenten manager/ondernemer horeca Friese Poort

Lezing Probus Burgum over het project MKB21, ondernemerschap en serendipiteit

Kennissessie voor de Wijkplaats in Heerhugowaard

Lezing voor Business Club Grou over verantwoord ondernemen, klantgerichtheid en gastvrijheid

Lezing Probus Dokkum over autisme

Lezing Meetjesland (België) over 'Sociaal Dwaande in NO-Fryslân'

 Lezing over gastvrijheid op jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Boerengolf in Breda
 

Training voor receptieteam Omrop Fryslân. Een ochtend in het teken van gastvrijheid, klantgerichtheid en service

Deel II van de training Gastvrije Gemeentes voor 80 medewerkers van de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met www.voila-advies.nl

Deel I van de training de training Gastvrije Gemeentes voor 80 medewerkers van de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met www.voila-advies.nl. De training bestond onder andere uit inspiratie rondes, sessie met het management en 'gluren bij de buren' (hoe pakken andere sectoren gastvrijheid aan).

Lezing over Excellence in practice voor excellence program van de 5 hogere hotelscholen in Nederland. Thema innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap
 

0