Autisme

In 2011 heb ik samen met Kirsten Adema Autisme Kafe Tytsjerksteradiel opgezet. Samen met een aantal moeders vormden wij een zeer aktief bestuur dat zich inzette voor meer kennis en begrip rond autisme. Meer dan 50 lezingen, symposia, light it up blue, autismeweek met pop up store etc. Nu 13 jaar later zijn onze kinderen met autisme jong volwassenen. Het autisme kafe blijft ontmoetingsavonden organiseren in Glinstra State. Deze worden georganiseerd vanuit de woonkamer in Burgum. De stichting houdt is per 1-1-2024 gestopt.

In 2014 kwam er een tweede initiatief, stichting Autisme Campus Fryslan. Doel van deze stichting was om te komen tot een campus voor jongeren met normale tot hoge intelligentie en  autisme waar kon worden gewoond, gewerkt en geleerd. Het initiatief werd door veel partijen ondersteund met tijd, energie en middelen. De plannen voor het ombouwen van een boerderij in Garijp kwamen niet van de grond. Daarop werd besloten de plannen 'op te splitsen'. Geesje Duursma was samen met de stichting initiatiefnemer tot het oprichten van het Matrix Lyceum in Drachten (www.matrixlyceum.nl). Rondom werken werden een aantal projecten opgestart waarmee meer dan 20 jongeren met autisme aan een stage of werkplek zijn geholpen. Voor het wonen is de stichting enige tijd in overleg geweest met het Papageno huis in Laren voor een vestiging in Burgum. Uiteindelijk is er een Fries Papagenohuis in Lemmer gerealiseerd. Een groot aantal doelen van de stichting zijn behaald daarom is 
de stichtiing autisme campus Fryslan is per 1-2 2024 opgeheven. De overgebleven gelden zijn overgemaakt aan het project de Woonkamer van het Achterland in Burgum.