Referenties

Lezing duurzame gastvrijheid voor Rotary Oldehove Leeuwarden

Training vrijwilligers en medewerkers Natuurmuseum Fryslân

Gastcollege sustainable hospitality voor masterstudenten Campus Fryslân

Training klantgerichtheid voor receptieteam Omrop Fryslân

Training gastvrijheid voor vrijwilligers Schierstins Feanwâlden

Nieuwjaarstoespraak Oranje Ferbynt

Tweede deel van de training 'Gastvrijheid' voor brugwachters, havenmeesters en museummedewerkers in Dongeradeel voor het project Wetterfront Dokkum

Eerste deel van de training 'Gastvrijheid' voor brugwachters, havenmeesters en museummedewerkers in Dongeradeel voor het project Wetterfront Dokkum

TEDx lezing over autisme

Lezing over gastvrij ondernemen op Stenden voor Small Business & Retail Management studenten

Lezing over Gastvrijheid op de Friese Poort voor horeca studenten

Lezing over de positieve effecten van gastvrijheid voor Wetterskip Fryslân

Gastspreker tijdens 50e werkcafé Eastermar

Training presentatietechniek voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Lezing Christelijke plattelandsvrouwen Garyp over autisme

Training presentatietechniek voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Nieuwjaarstoespraak voor Oranje Ferbynt

Training werkethiek en netwerken voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Lezing over guest journey en brainstormsessie voor project Gastvrij Nationaal Park Alde Feanen
 

Lezing over duurzaamheid en mvo voor studenten van de Friese Poort

Training werkethiek en netwerken voor trainees Talint foar Fryslân van provincie Fryslân

Lezing over gastvrijheid, ondernemerschap en innovatie voor AKO Appingedam

Lezing Probus Claercamp over gastvrijheid en de winkelstraa

Lezing over het horecavak voor studenten manager/ondernemer horeca Friese Poort

Lezing Probus Burgum over het project MKB21, ondernemerschap en serendipiteit

Kennissessie voor de Wijkplaats in Heerhugowaard

Lezing voor Business Club Grou over verantwoord ondernemen, klantgerichtheid en gastvrijheid

Lezing Probus Dokkum over autisme

Lezing Meetjesland (België) over 'Sociaal Dwaande in NO-Fryslân'

 Lezing over gastvrijheid op jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Boerengolf in Breda
 

Training voor receptieteam Omrop Fryslân. Een ochtend in het teken van gastvrijheid, klantgerichtheid en service

Deel II van de training Gastvrije Gemeentes voor 80 medewerkers van de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met www.voila-advies.nl

Deel I van de training de training Gastvrije Gemeentes voor 80 medewerkers van de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met www.voila-advies.nl. De training bestond onder andere uit inspiratie rondes, sessie met het management en 'gluren bij de buren' (hoe pakken andere sectoren gastvrijheid aan).

Lezing over Excellence in practice voor excellence program van de 5 hogere hotelscholen in Nederland. Thema innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap
 

0