Geesje Duursma benoemd als lid Raad van Toezicht NHL Stenden

De Raad van Toezicht heeft mevrouw Geesje Duursma (1972) per 1 januari 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Duursma is geworven op het profiel met als kernelementen: organisatieontwikkeling in brede zin, ondernemerschap en netwerk in de noordelijke economische regio. 

De Raad van Toezicht ziet in de combinatie van haar kennis, ervaring en energieke en enthousiasmerende persoonlijkheid, in Geesje Duursma een waardevolle aanvulling van het team. Met haar haalt de RvT een gedreven verbinder met de regio binnen.

Als oud student, ondernemer en Friezin voel ik mij sterk verbonden met NHL Stenden. Als toezichthouder wil ik een verbindende bijdrage leveren aan een wereldwijze Hogeschool.

foto: Anette Brolenius