Burgum heeft meer! en MKB21

Samen met een paar Burgumer ondernemers van de middenstandsvereniging HIMBO heeft Geesje Duursma in 2012 de werkgroep Burgum heeft meer! opgezet. Het doel van Burgum heeft meer! is om Burgum het meest gastvrije dorp van Nederland te laten worden.  Er is een projectplan en een leidraad centrummangement opgesteld en een subsidie vanuit de plattelandsprojecten aangevraagd en toegekend. Een onderdeel van het plan is het opzetten van de Burgumer Ondernemers Academy (BOA). Hiervoor is de samenwerking gezocht met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, die het project MKB21 heeft opgestart. Vanuit dit project worden CityLabs in diverse onderzoekssteden (en dorpen) opgezet waar ondernemers terecht kunnen met vragen op het gebied van nieuwe media.

Op 12 mei 2014 is het CityLab in Burgum officieel geopend door gedeputeerde Johannes Kramer. Vanuit de Talint foar Fryslân regeling zijn 2 traineeships aangevraagd en ook toegekend. Een trainee is inmiddels werkzaam bij de Pleats en een trainee werkt in het CityLab. Klik hier voor het artikel over de opening van het CityLab in de Actief.