Inclusief gastvrij is gastvrij inclusief

Gastvrijheid speelt een belangrijke rol in het recreatie domein. Toch wordt het woord gastvrijheid in de toerisme- en recreatiesector vaak opvallend weinig gebruikt. In het onlangs gepubliceerde rapport ‘Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie’ komt het woord gastvrijheid één keer zelfstandig voor op de 90 pagina’s. De opstellers van het rapport waaronder Gastvrij Nederland en de hogere hotelscholen bevestigen wat socioloog Lugosi stelt: ‘Gastvrijheid wordt vaak gezien als een ondersteunend onderdeel van het toeristisch product’ (Lugosi, 2021, p. 24). Gastvrijheid wordt vooral gezien als het domein van de Horeca. Met in coronatijd slogans als: ‘De horeca is de huiskamer van de samenleving, waar iedereen welkom is.” Maar is dit zo? Als je stelt dat iedereen welkom is en gastvrijheid kan beleven, dan heb je het over inclusiviteit. 

Voor mij gaan inclusie en gastvrijheid grotendeels over hetzelfde. Als je inclusief bent, dan ben je automatisch gastvrij en omgekeerd. In dit artikel wil ik het concept van inclusieve gastvrijheid verkennend uitwerken en durf ik te stellen dat als je ècht gastvrij bent als organisatie, het woord inclusie overbodig zou moeten zijn. Mensen met een beperking hebben niet alleen waarde als bezoeker, maar ook als (potentiële) medewerker. Gastvrijheid hangt af van de context en het perspectief. Daarom ga ik eerst kort in op de begrippen gastvrijheid en inclusieve gastvrijheid. De gastvrijheid richting de buitenwereld, de gasten, bezoekers, klanten noem ik externe gastvrijheid. Het tweede perspectief noem ik interne gastvrijheid, de gastvrijheid binnen organisaties in de relatie werkgever-werknemer en werknemers onderling. Tot slot een aantal concrete gastvrije tips voor organisaties in de toerisme- en recreatiesector.
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/45601/inclusief-gastvrij-is-gastvrij-inclusief/?topicsid=