(gast) vrijheidsbeeld

(gast)Vrijheidsbeeld

Als ik aan New York denk, dan zie ik het vrijheidsbeeld voor mij. The Statue of Liberty is voor velen een beeld van vrijheid, van een nieuwe toekomst en voor mij persoonlijk van prachtige vakanties.
De wereld is vol symbolen en tekens waar wij automatisch betekenis aan geven. Neem de ‘€’, het uitroepteken, ons Pompeblêd, of de grote M van Mc Donalds, ze staan ergens voor.

Bestaat er zoiets als een beeld, een logo voor gastvrijheid?
Als je googelt op ‘images for hospitality’ kom je vaak een hand tegen of een ober, gastvrij doen, maar hiermee komt de sfeer en ervaring van gastvrijheid komt er niet in tot uitdrukking. De lemniscaat komt misschien in aanmerking? Die bijzondere ‘acht op zijn kant’, het teken van oneindigheid, komt dicht in de buurt van wat gastvrijheid is. Gastvrijheid is beweging, een ervaring die altijd doorgaat. Een bijzonder gastvrije ervaring staat vaak voorgoed in ons geheugen gegrift. Een geur, een muziekje of gerecht roepen de herinnering in een fractie van een seconde op.

De lemniscaat draagtpolariteit’ in zich. Yin en Yang, zwart en wit, het één kan niet zonder het ander. Zo is het ook met gastvrijheid. Om te weten wat het is, moet je hebben ervaren wat het niet is. De uitersten komen ook terug in het woord ‘host’. Host staat voor gastheer/vrouw en heeft dezelfde oorsprong als hostage en hostility. Vriend & vijand, vriendelijk & onvriendelijk, zonder het één, voelen we het ander niet. 
En dan heb je nog de binnen- en de buitenkant van de lemniscaat. Het zichtbare deel, de buitenkant van gastvrijheid zijn gedrag en vaardigheden. De motivatie waarmee de gastvrijheid verleend wordt, komt van binnen -vanuit het hart- en komt voort uit waarden en overtuigingen. In het midden komen binnen- en buitenkant samen.  Het is mijn overtuiging dat op dat kruispunt het evenwicht te vinden is waar gastvrijheid ontstaat. Moeilijk te omschrijven weliswaar, maar gemakkelijk te voelen. 

Welk beeld er bij echte gastvrijheid past?  Voor mij is het voorlopig de lemniscaat. Maar eigenlijk weet ú het best, het beeld van ware gastvrijheid resideert in uw hoofd.  Of iets als echte gastvrijheid voelt, hangt dus vooral af van uw ‘gastvrijheidsbeeld’.