Retail en gemeente Dwaande genoeg?

Veel winkelcentra in Friesland worstelen met leegstand. De vicieuze cirkel van leegstand is lastig te doorbreken. Lege etalages, winkelen minder leuk, minder bezoekers etc.

Het tij keren valt nog niet mee. Dokkum ging aan de slag met kunstenaars en ‘windowdressing’, Leeuwarden gaf nieuwe impulsen aan bijvoorbeeld de Kleine Kerkstraat en in Drachten verwacht men veel van de nieuwe Media Markt.

Cor Molenaar (retail professor) pleit voor ‘herverkaveling’. Er zijn nu te veel winkelmeters en aan de andere kant wordt er steeds minder fysiek gewinkeld. INretail (brancheorganisatie voor ondernemers) stelt dat ondernemers te gemakkelijk naar de overheid kijken om de problematiek op te lossen.

Wie is er nu aan zet? De zes samenwerkende gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van een gezamenlijke detailhandelsvisie.
Als ondernemer moeten wij niet alleen maar naar de overheid kijken, maar moeten wij zelf aan de slag.
Wat moet de overheid doen? Komen met een duidelijke visie en focussen op winkelkernen met geografische grenzen. Maar binnen deze grenzen? Ruimte voor de ondernemers om te handelen, ruimte om te ondernemen.

De retailer? Die moet aan de slag met samenwerken, achter de toonbank vandaan en vooral dingen gaan doen. Niet langer wachten op de buurman of gemeente, maar elkaar opzoeken en vooral zaken doen/proberen.
Handelen past in ieder geval prima bij de Wâlden. Het gebied in Nederland dat het meest actief is op Marktplaats.

Naast grenzen pleit ik voor ruimte voor ondernemers. Grenzen voor gebieden waar retail zich mag vestigen, maar binnen deze grenzen ruim baan, ook voor internetondernemers. Want wat doe je als gemeente als een internetwinkel toch maar een kassa neerzet bij zijn loods op het industrieterrein? Handhaven omdat het formeel niet mag? Of de ruimte te geven om een etalage te openen in een nabij winkelcentrum?

Wat doen de gemeenten met hun veel te dure grond buiten het centrum? Bij voorkeur niet verkopen aan een grote supermarktketen zodat nog meer traffic uit het centrum wordt getrokken. En ja, dan heb je een gezamenlijke overheidsvisie nodig, want wat in Dongeradeel niet mag, mag misschien in Dantumadeel wel.

Een discussie waar iedereen belanghebbende in is. Voorop staat leefbaarheid. Een gezellig en gezond winkelcentrum hoort hierbij. De ondernemer is niet alleen aan zet, maar een achteroverleunende overheid die denkt dat de markt het wel oplost, ook niet.

De herverkaveling in de landbouw heeft heel wat goeds gebracht. Herverkaveling draait om keuzes, ruilen, delen maar vooral ook doen. Dwaande zijn wij al. Retail en overheid zijn aan zet!

Geesje Duursma schrijft regelmatig blogs als ambassadeur van Noordoost Fryslân voor de regiomarketingcampagne Dwaande. Kijk voor meer blogs op: www.dwaande.nl/weblog