Noordoost Fryslân in 2033!

“Het jaar 2033” was de titel van een conferentie die ik onlangs bezocht. Hoe groeien onze (klein) kinderen op die in 2015 geboren worden? Hoe ziet de wereld er in 2033 uit als ze 18 jaar en volwassen zijn?

In 2000 werd op een vergelijkbare conferentie voorspeld dat de consument in 2015 bij een reisbureau gelijk kon horen of een vlucht beschikbaar was. En dat managers ook in staat zouden zijn om een toetsenbord van een computer te bedienen. Het is sneller gegaan dan men dacht. Alhoewel er nog steeds managers zijn die niet kunnen typen….

De nieuwe Agenda Netwerk Noordoost voor de periode 2016-2020 zit in de pen. Alle mensen die zich betrokken voelen bij de regio mogen hierover meepraten.  De ideale kans om vooral te kijken naar de lange termijn. Niet de korte termijn waar de politiek kiezers mee scoort. Zeg maar niet leven bij de ‘(D)waan van de dag’.

Hoe ziet Noordoost Fryslân er in 2033 uit? Maken wij onze Dwaande ambities waar dat het hier goed wonen, werken en leven is? Of is iedereen, zoals tijdens de conferentie werd voorspeld, vertrokken naar grote megasteden. Is Leeuwarden vastgegroeid aan Groningen en woont nog maar 10% van de Nederlandse bevolking op het platteland?

Dwaande bevat het woord ‘waan’. Een waan is een illusie, een onjuist denkbeeld. Mijn beeld van NO-Fryslan in 2033? Een vitale regio waar in 2015 de juiste keuzes zijn gemaakt. Glasvezel voor elke huishouding,  levendige kernen voor ontmoeting, 3D-printers in elk dorp, dorpstuinen voor eigen voedselvoorziening, energieneutraal en kleine zorgcoöperaties die zorgen dat de 100+’ers nog volop deel kunnen nemen aan het dagelijks leven. En natuurlijk ligt Holwerd in 2033 aan Zee.

Een waanbeeld? Nee, een droom! Stap uit de waan van de dag, droom met mij mee. En vooral: ga wat doen in en voor onze prachtige vitale regio. Wees Dwaande zodat het ook in 2033 in Noordoost Fryslân goed wonen, werken en leven is!

Geesje Duursma schrijft regelmatig blogs als ambassadeur van Noordoost Fryslân voor de regiomarketingcampagne Dwaande. Kijk voor meer blogs op: www.dwaande.nl/weblog