Nieuwe tegeltjeswijsheid -  Leren is gezond

Lachen is gezond, leren ook!  Een leven lang leren is wat ik deze dagen in de media tegenkom. Leren is voor mij niet alleen de boeken in, maar vooral ook door ervaren en doen. Zo hadden de trainees van Talint Foar Fryslân een pittige training met een acteur. De acteur maakte het ze niet gemakkelijk. Rode wangen, ernstige gezichten maar er werd ook veel gelachen. Een middagje met leren, spelen en humor.

Maar leren is niet alleen voor de jonge generatie trainees. Burgumer professor Sipsma schreef een essay over de nieuwe oudere, de Novogeront. Sipsma stelde dat het leven bestond uit leren, werken en spelen. Vroeger was je met 60 jaar oud, nu begint dat bij 80. Hij vond dat de huidige verdeling in je leven van eerst leren, dan werken en na je pensioen spelen niet meer van deze tijd is. Sipsma: ‘Het leren, werken, rusten en spelen, moet veel meer door je hele leven heen verweven zijn. Je moet langer werken, maar ook langer leren, en langer spelen.' (NRC, 1 maart 2008).

De komende tijd ga ik weer bewust aan de slag met leren. Actief als lid van de kenniskring van de hotelschool van Stenden, schrijven en via het volgen van workshops. Maar ook wat minder zichtbaar. Bijvoorbeeld door het begeleiden van studenten bij projecten. Drie groepen zijn voor De Pleats aan de slag. Onder andere met social media, merkwaarde en duurzaamheid.

Hoeveel tijd maakt u om te leren? Is het niet wat dat u eens in de zoveel tijd een maandje studieverlof neemt? Net als een predikant? En heeft u regelmatig studenten van de mbo’s en hbo’s over de vloer? Voor stage, afstuderen, korte projecten of wetenschappelijk onderzoek? Leren, reflecteren maar met humor en zelfspot. Want een dag niet gelachen is een dag niets geleerd!